MAS SERVEIS LLOGUERS

A MAS SERVEIS LLOGUERS GARANTIM LES MESURES HIGIÈNIQUES PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19 MITJANÇANT LA DESINFECCIÓ DELS NOSTRES IMMOBLES AMB GENERADORS D’OZÓ I PRODUCTES DE NETEJA ESPECÍFICS.

No obstant això, i si ho desitgeu, ens podeu sol·licitar una desinfecció certificada per una empresa qualificada, inclosa en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb productes d’activitat bactericida, virucida, fungicida, esporicida i antiprotozous, autoritzats pel Ministeri de Sanitat, i que s’apliquen per nebulització, polvorització i manualment, procés que es complementa amb un xoc d’ozó. Aquesta desinfecció inclou el lliurament d’un document que informa dels productes utilitzats, les mesures i àrees tractades, així com la col·locació del corresponent segell adhesiu a l’habitatge.

 

Logotip Mas Serveis

Mas serveis

Carrer Bous, 7-9

17140 ULLÀ (Girona)

+ 34 607 232 463

joananton@masserveis.com

ADMINISTRACIÓ

Inici        Qui som         Serveis        Contacte

Logotip Mas Serveis
Logotip Mas Serveis

Mas serveis

Carrer Bous, 7-9 •  17140 ULLÀ

MAS SERVEIS LLOGUERS

Logotip Mas Serveis
Logotip Mas Serveis